Quế cành cắt

Mã sản phẩm: CSVN004

  • Thuong hieu Thương hiệu:
  • Ma san pham Mô tả sản phẩm:

    Độ ẩm: 13,5-14% tối đa Tạp chất: 2 % tối đa Kích cỡ: cắt 1cm Không nấm mốc, màu sắc tự Đóng gói: túi PP 20-30kg

Chi tiết sản phẩm:

Độ ẩm: 13,5-14% tối đa
Tạp chất: 2 % tối đa
Kích cỡ: cắt 1cm 
Không nấm mốc, màu sắc tự  
Đóng gói: túi PP 20-30kg
 
tag

Sản phẩm cùng nhóm >>>

Quế bột

Mã sản phẩm: CSVN003

Độ ẩm: 13,5-14% tối đa Hàm lượng dầu: 2-4% Màu đỏ nâu Đóng gói: túi PP, PE 20- 30kg ...

Quế cành cắt

Mã sản phẩm: CSVN004

Độ ẩm: 13,5-14% tối đa Tạp chất: 2 % tối đa Kích cỡ: cắt 1cm Không nấm mốc, màu sắc tự Đóng gói: túi PP 20-30kg ...

Quế cắt cuộn

Mã sản phẩm: CSVN005

Độ ẩm: 13.5-14 % tối đa Tạp chất: 1 % tối đa Độ dày: 2 - 2.5cm trở lên Không nấm mốc,màu sắc tự nhiên Đóng gói: thùng 10 kg ...