Thông tin liên hệ

  • VIETNAM STARANISEED CASSIA MANUFACTURING AND EXPORTING JOINT STOCK COMPANY (VINA SAMEX., JSC)
  • Address: VANG HAMLET, CO BI VILLAGE, GIA LAM DISTRICT, HA NOI, VIET NAM
  • Tel: +84246 295 1111 / +84987 558 116
  • Email: info@staraniseed.com/ lisa.staraniseed@gmail.com

Quý khách vui lòng điền thông tin theo mẫu form dưới đây để liên hệ với chúng tôi:

 • Họ và tên:
 • Địa chỉ:
 • Email:
 • Số điện thoại:
 • Tiêu đề:
 • Yêu cầu:

Xem bản đồ chỉ dẫn địa chỉ của chúng tôi: